ZYRAT QËNDRORE TË OSHEE

Adresa: Blv. Gjergj Fishta
Viti: 2016-2017
Sipë
rfaqe: ndërtim 8000 m2
Funksioni:Zyra Administrative
Arkitekti: Abkons

 

Atriumi bën të mundur që godina të jetë sa më fleksibël në strukturën e saj, si dhe në pikëpamjen sociale të ndërveprojë si një trup i vetëm. Fasada është konceptuar për të bashkëlidhur ambientin brenda me atë jashtë, duke ofruar ndricim natyral, si dhe duke e shndërruar godinën në një pasarelë muzeale pavarësisht funksionit të saj.

"90% e godinës ka ndriçim natyral"

Rr. “Murat Toptani”, Qëndra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania 

Mobile: + 355 69 2054607, +355 68 2074195, Tel. +355 42 255199  Fax: +355 42 255216

 E-mail: eurocol@eurocol.com.al