ZHVILLIM

Misioni ynë nuk është vetëm ndërtimi por dhe zhvillimi i zonave të caktuara si në qytetin e Tiranës ashtu dhe në zonat bregdetare, (troje apo parcela).

Eurocol shpk, pas finalizimit të marrëveshjes nis punën me dizenjimin e disa projekteve paraprake për zhvillimin e zonës dhe objektit që do të ndërtohet.

Çdo projekt zhvillues ideohet në përshtatje me studimin urbanistik dhe kriteret urbane të zonës.

 

Analizimi dhe vlerësimi i projekt-ideve realizohet nga një komision ekspertësh vendas dhe të huaj që garantojnë zgjidhjen më të mirë për zhvillimin urban.

Rr. “Murat Toptani”, Qëndra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania 

Mobile: + 355 69 2054607, +355 68 2074195, Tel. +355 42 255199  Fax: +355 42 255216

 E-mail: eurocol@eurocol.com.al