top of page

URA

Adresa: Blv. Bajram Curri dhe Gjergj Fishta
Viti: 2017
Montimi: 10 orë
Gjatesia: 36.65 ml
Gjeresia; 2.86 ml
Pjerresite: 3.83% - 6%
Funksionaliteti: Urë për këmbësorë, njerëz me aftësi të kufizuara, bicikleta 

Kjo urë është një dhuratë e kompanisë Eurocol shpk për qytetin e Tiranës. Forma por dhe ndërthurja e çelikut me drurët lamilar, e bëjnë këtë urë të vecantë dhe një risi në fushën e ndërtimit dhe arkitekturës për vendin tonë. Ura u përpunua në kantier dhe montimi në vend zgjati vetëm 10 orë gjatë natës, duke mos penguar për asnjë moment levizjen e kalimtarëve në një nga akset më të populluara të qytetit.

Ura e re e këmbesorëve mbi lumin Lanë

bottom of page