SHITJE

Marketimi i fokusuar tek shitjet për realizimin e ciklit të mbyllur projektim-ndërtim-shitje, është në qëndër të vëmendjes së Eurocol shpk, që në momentin e përzgjedhjes së truallit dhe projektit për të ndërtuar.

 

Vendndodhja e projektit është një element kyç për të siguruar interesin e klienteve potencialë. Me pas, gama e gjerë e ofertave në ndërtimet që projektojmë e realizojmë dhe mbi te gjitha cilësia e tyre si për zgjidhjen planimetrike dhe nivelin e punimeve, bëjnë që produktet tona të jenë gjithnjë konkuruese në treg e joshëse për klientët.

 

Jetësimi i këtyre cilësive tek ndërtimet tona, është shndërruar në traditë, duke fituar reputacionin që rrallë mund ta gezojë një shoqëri tjetër ndërtuese në vendin tonë.

 

Etika profesionale, fleksibiliteti në marrëdhëniet me klientët dhe kërkesat e tyre, kanë bërë që klientët tanë të na ndjekin me interes në çdo vepër që ne nisim.

Rr. “Murat Toptani”, Qëndra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania 

Mobile: + 355 69 2054607, +355 68 2074195, Tel. +355 42 255199  Fax: +355 42 255216

 E-mail: eurocol@eurocol.com.al