REZIDENCA GARDEN SIDE

Adresa: Rr.Faik Konica, Kodi Postar 1010, Tiranë)
Viti :së shpejti
Sipërfaqja: 12,000 m2
Funksioni: Banim dhe Shërbime
Arkitekti: Eurocol & ATENA Studio/Itali. 

 

Është një projekt që në përfundim do të përfaqësojë më së miri nevojën për të banuar në një godinë të përbashkët por me gjithçka ofron një vilë individuale në mes të gjelbërimit të parkut kombëtar i cili mund të themi se nis sapo zbret shkallët e pallatit. 
 

"Rezidencë unike me dizajnin e një vepre arti që të kujton te famshmin Goja"

Rr. “Murat Toptani”, Qëndra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania 

Mobile: + 355 69 2054607, +355 68 2074195, Tel. +355 42 255199  Fax: +355 42 255216

 E-mail: eurocol@eurocol.com.al