PARKU RINIA KORÇË

VENDI: Parku Rinia, Kodi Postar 7002, Korçë
VITI: 2014
SIPËRFAQJA: 7.1 ha
FUNKSIONI: Argëtim e çlodhje - Publik
ARKITEKTI: Boles & Wilson


Projekti për rigjenerimin e Parkut më të dashur për qytetin e Korçës, për t’i dhuruar një jetë të re nëpërmjet materialeve, ndriçimit dhe ngjyrave. Krijon lehtësime të reja si sheshe të organizuara, zona sporti, apo thjesht ambjente çlodhëse të shfrytëzueshme nga banorë të çdo moshe

"Ky park që rimori jetë me dimensione e cilësi të reja do mbledhë së bashku të tre brezat"

Rr. “Murat Toptani”, Qëndra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania 

Mobile: + 355 69 2054607, +355 68 2074195, Tel. +355 42 255199  Fax: +355 42 255216

 E-mail: eurocol@eurocol.com.al