MISIONI

Misoni I Eurocol shpk është të kthejë idetë dhe ëndrrat në realitet.

Ne përpiqemi të tejkalojmë pritshmëritë e klientetit përsa i përket cilësisë, funksionalitetit, sigurisë dhe estetikës, duke ofruar produkte të përfunduara që përfaqësojnë vlera dhe i qëndrojnë provës së kohës.

 

Rr. “Murat Toptani”, Qëndra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania 

Mobile: + 355 69 2054607, +355 68 2074195, Tel. +355 42 255199  Fax: +355 42 255216

 E-mail: eurocol@eurocol.com.al