Lounge "MARUBI" AEROPORTI NËNË TEREZA

VENDI: Rinas, Kodi Postar 1053, Tiranë
VITI: 2014
SIPËRFAQJA: 600 m2
FUNKSIONI: Salla pritje-Aeroport

ARKITEKTI: Atelier 4

Një projekt e punë ndërtimore tip “butik” që megjithë kohën tepër të kufizuar në dispozicion për ta realizuar, falë të devotshmërise së Eurocol, rezultoi në një realizim mbresëlënës, të hijshëm e të çmuar e që nderon vendin tonë që në hapat e para që një personalitet i huaj shkel në tokën tonë

" Është punuar me dashurinë e kujdesin si për nje vepër arti "

Rr. “Murat Toptani”, Qëndra Biznesit Eurocol, Tiranë, Albania 

Mobile: + 355 69 2054607, +355 68 2074195, Tel. +355 42 255199  Fax: +355 42 255216

 E-mail: eurocol@eurocol.com.al