top of page

HOTEL ROGNER

Adresa: Blv. Deshmoret e Kombit, Tiranë
Viti: 2015-2016

Funksioni: Hotel + Salle konferencash
Arkitekti: Plan Werk Sűd & Studio Sfera. 

Rikualifikimi i Hotel Rogner konsiston në ridizenjimin e fasadës ekzistuese, shtimin e kapaciteteve të hotelit dhe ndërtimin e Sallës së Konferencave. Në këtë bashkëpunim, Eurocol shpk ndërthuri eksperiencën më të mirë shqiptare në ndërtim me detajet dhe arkitekturën austriake, për të krijuar një ndërtesë ku funksionaliteti dhe eficenca energjitike ishte në focus.

"Një hotel në qendër të ekonomisë, politikës dhe mikpritjes! Pika e referimit më e njohur e qytetit."

bottom of page