top of page

DISTRIBUTOR  I OPEL, CHEVROLET TIRANË

Adresa: Rr.Llazar Xhajanka, Kombinat, Kodi Postar 1027,Tirane 
Sipërfaqja: 1,800 m2
Viti: 2010 
Funksioni:

Sallon shitje e Shërbim-riparim autovetura 
Arkitekti: Eurocol

Një projekt e realizim ambicioz e me standartet europiane, mishëron më së miri objektivin e tij të funksionit komercial por më vlera të shtuara arkitekturore


"Jo thjesht një përfaqësi e distributor por një sallon dhe ekspozitë veprash të çmueshme"

bottom of page